TECHNOLOGICKÝ POSTUP

1. Příprava podkladu

Vzhled před položením kamenného koberce

img

Vzhled po položení kamenného koberce

img

1.1. Nesoudržný podklad

Odstraníme všechny nesoudržné části, abychom zabránili následnému odloupnutí těchto částí i s finálním povrchem (kamenným kobercem).

Pro 100% fixaci, zpevnění podkladu můžeme využít možnosti penetrace, která je dvousložková na bázi pryskyřice. Je velmi lehce roztíratelná štětcem nebo válečkem. Napenetrovaný povrch se zpevní (již nebude přijímat vodu a tato odteče vyspádovaným směrem podkladu).

Podklad ošetřený dvousložkovou penetrací

img

Podklad ošetřený dvousložkovou penetrací

img

1.2. Soudržný podklad

Nemusíme penetrovat podklad, jelikož část pojiva, která neulpí na povrchu oblázků, samovolně steče k podkladu a tím utvoří kotvící můstek pro kamenný koberec.

Oba typy podkladu je nutné zbavit prachu, volných částic a zejména mastnoty (na tu by směs oblázků a pojiva nepřilnula). Tedy zamést, vysát případně lehce přebrousit atd.

V případě aplikace na nový beton je vhodné pokládat kamenný koberec až po jeho vyzrání.

Z nerovnosti podkladu si není třeba dělat težkou hlavu, směs oblázků a pojiva veškeré nežádoucí výškové rozdíly vyrovná. Pouze musíme počítat s vyšší spotřebou na 1m2.

Jestliže jsou v podkladu dilatační spáry je vhodné tyto zachovat i na kamenném koberci a to vložením dilatace nad dilataci v betonu, aby byly obě nad sebou. Tyto potom zamezují praskání povrchu.

Vzhled po položení kamenného koberc

img

Kamenný koberec z mravenčí perspektivy

img

Pokud podklad dilatační spáru nemá, není nutné ji vytvářet ani na oblázkovém koberci. Když podklad - beton teprve zhotovujete, je vhodné jej mít již vyspádovaný za účelem snažšího odtoku vody.


2. Příprava pojiva a kamenné směsi

Zvolíme nádobu, ve které budeme mísit oblázky a pojivo (pojivo je tvořeno pryskyřicí a tužidlem). Do této nádoby vložíme oblázky (kamenivo).

Připravíme si pojící směs. Tužidlo přidáme do pryskyřice, tyto dvě složky mezi sebou důkladně promícháme cca 3minuty. Připravíme si pouze takové množství, které jsme schopni zpracovat během cca 45minut, pak dochází k tuhnutí pojiva. Platí: čím je teplota vzduchu při aplikaci vyšší, tím rychleji dochází k tuhnutí a zasychání a naopak, čím je teplota nižší, tím delší je doba vytvrzení. Teplota vzduchu při aplikaci by neměla klesnout pod 10 stupňů C.

Takto připravené pojivo vlejeme do oblázků a DŮKLADNĚ vzájemně promícháme, tak aby došlo k obalení kameniva.


3. Nanášení

Směs vysypeme na připravený podklad, roztahujeme a zhruba rovnáme latí, asi tak jako beton.

Pro konečný celkový efekt je nutné zhutňovat (udusávat) a hladit nerezovým hladítkem. Hladítko musíme zvlhčovat ředidlem, abychom zabránili ulpívání směsi (kamenného koberce) na hladítku.

Jestliže aplikujeme na větší plochu ve více částech, zakončíme kamennou směs ostrou hranou, třeba k desce, která ale musí být opatřena separačním nátěrem, abychom zabránili jejímu přilnutí k aplikované směsi. Následující den zábranu (desku) odstraníme a pokračujeme v pokládce.

Za účelem aplikace na vertikální (svislé) plochy je nutné zhotovit bednění.

Prvotní úprava kamenného koberce latí

img

Prvotní úprava kamenného koberce latí

img

4. Zakončení

4.1. do ztracena

 

img

4.2. do pravého úhlu

K podkladu, na který aplikujeme přiložíme desku a kamennou směs dotáhneme k této zábraně, kterou jsme naimpregnovali separačním nátěrem, abychom zabránili přilnutí směsi k této desce (zábraně). Po vytrzení oblázkové směsi asi po 24h. lze desku odstranit.

img

4.3. lištou

K okraji podkladu připevníme lištu a materiál dotáhneme k této liště


5. Doba vytvrzení

Doba vytvrzení = časový interval po jehož uplynutí je možné oblázkový povrch plně využívat.

Doba vytvrzení závisí na teplotě vzduchu. Platí čím vyšší teplota, tím rychlejší reakce vytvrzení a naopak.

Oblázkový povrch je pochůzný za cca 24hod.

img

Oblázkový povrch je plně zatížitelný za cca 7dnů

img

6. Tloušťka (výška) aplikované vrstvy

Tloušťka aplikované vrstvy je různá v závislosti na zvolené frakci oblázků. Minimální výška aplikované oblázkové směsi je 1cm. Maximální je pouze na Vás, konečných uživatelích. U svislých respektive vertikálních ploch je určena vzdálenosti bednění od podkladu. Doporučujeme maximálně mezeru 2 cm.


7. Spotřeba

Spotřeba oblázků je různá dle frakce (velikosti) zvolených oblázků, ale také dle nerovnosti podkladu a směru nanášení (svisle, vodorovně), na který se bude aplikovat kamenná směs. U vertikálních ploch spotřeba roste asi o 15% až 20% oproti plochám horizontálním.

Průměrná spotřeba oblázkové směsi na 1 m2: 1 souprava tj. 21 kg kompozice. Penetrace 0,1 kg až 0,4 kg na 1m2 v závislosti na kvalitě podkladu, jeho poréznosti.

 

img

 

img