KAMENNÝ KOBEREC video ukázka aplikace otevřené struktury v exteriéru


MRAMOROVÝ KOBEREC video ukázka aplikace uzavřené plastické struktury v interiéru

KAMENNÝ KOBEREC ZA 24 HODIN

Vy se ptáte, my odpovídáme:

 

Jak musí být připraven podklad pod tuto úpravu?

Podklad, na nějž zamýšlíte aplikovat kamennou směs

  • je nutné mít vyspádovaný požadovaným směrem odtoku vody
  • nesmí být kletován ani poprašován cementem
  • musí být zbaven volných částic a znečištění (mech, olej, nafta)

Je třeba mít podklad izolován?

Ne, pod aplikaci kamenného koberce není nutná izolace proti vlivům spodní vlhkosti. Podkladové vrstvy přes kamennou úpravu dýchají. Hydroizolace je nutná pouze tam, kde jsou pod touto úpravou prostory, které je třeba ochránit od vody.Mohu aplikovat kamenný koberec přímo na lepenku?

Aplikaci na tento typ podkladu bez jeho překrytí nedoporučujeme. Klasické lepenkové pásy mění svoje skupenství vlivem rozličných teplot (zima-smršťování, léto-roztahování). Kamenný koberec je pevnou povrchovou úpravou. Na nestabilním podkladu by mohlo dojít k popraskání této směsi.


kamenný koberec v okolí bazénu kamenný koberec v okolí domu

Bude úprava držet i na plechu?

Systém kamenného koberce máme certifikovaný na savé podklady. Tedy přídržnost na nesavých podkladech není certifikací prokázána. Kamenný koberec ale k tomuto typu podkladu přilne. Je vhodné ošetřit plech antikorozním nátěrem, aby odstupem času nedocházelo k možnému prostupování rzi přes kamennou úpravu.


Co si mám představit pod pojmem separační nátěr?

Separačním nátěrem je hmota, která odděluje kamennou kompozici od bednících prvků tak, aby bylo zabráněno ukotvení kamenné směsi k těmto pomůckám při aplikaci na svislé plochy. Jako separaci je možné použít jakoukoli formu tuku. Vhodné je sádlo nebo bílá vazelína.


Jaké množství mohu naložit do osobního auta a v čem je kamenný koberec balen?

Do osobního auta se vejde jak váhově tak i objemově maximálně množství materiálu pro tvorbu kamenného koberce na plochu 20m2. Balení – kamenivo je baleno v plastových pytlích a pojivo v kanystrech max.o objemu 10l.


Lze nanášet i na zhutněnou drť?

Udusaný štěrk není možné považovat za pevný podklad. Pojivo, které neulpí na kamenivu stéká do podkladu a tvoří kotvící můstek pro kamenný koberec. Tímto typem podkladu by došlo k prostoupení do spodních vrstev bez řádného ukotvení. Pro aplikaci na tento typ podkladu by se musela nanášet samonosná vrstva od 2,5cm výše, která by měla minimálně kotvení na stranách. Všeobecně platí: pokud se bude hýbat podklad, na nějž je kamenná směs kotvena, bude tento pohyb znát i na této úpravě.